زداینده زمین

زداینده زمین

زداینده زمین

زداینده زمین- جدول موتور دیزل

مدل ماشین نوع موتور دیزل قدرت /ساعت kw/r/min حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min
PY160 D6114ZG9B 125/2200 675/1540
PY165 C6121ZG14d 125/2200 652/1400
D6114ZG9B 125/2200 675/1540
PY180 D6114ZG1B 140/2300 650/1610
PY190 C6121ZG14c 143/2200 748/1400
D6114ZG1B 140/2200 670/1540
PY200 D6114ZG14B 147/2300 702/<1610
PY210 D6114ZG15B 156/2400 683/≤1680
PY220 C6121ZG14b 162/2200 843/1400
Shanghai Diesel Engine
    1. دیگرجرثقیل، کامیون پمپ سیمان، خراشنده، بیل هیدرولیکی، عملیات فیلد نفت...
    1. 121 موتور دیزل121 موتور دیزل بر تکنولوژی پیشرفته جهانی - 3300 سری محصولات تولید شده است. این موتور ماشین مهندس ...