با ما تماس بگیرید

آدرس : NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438, China

ژنراتور
تلفن : +86-21-6065 2288
فاکس : +86-21-6560 8826
ای میل : generator@sdecie.com
GMT+8(منطقه زمانی)

دربایی
تلفن : +86-21-6065 2288
فاکس : +86-21-6560 8826
ای میل : marine@sdecie.com
GMT+8(منطقه زمانی)

لوازم یدکی
تلفن : +86-21-6065 2288
فاکس : +86-21-6560 8826
ای میل : spare@sdecie.com
GMT+8(منطقه زمانی)

موتور
تلفن : +86-21-6065 2288
فاکس : +86-21-6560 8826
ای میل : motor@sdecie.com
GMT+8(منطقه زمانی)

خدمات
تلفن: +86-21-6065 2288
فاکس: +86-21-6560 8826
ای میل: sc_fw@sdec.com.cn
GMT+8(منطقه زمانی)
2067654471 :QQ