غلتک جاده

غلتک جادهr

غلتک جاده

غلتک جاده- جدول دیزل

مدل ماشین نوع موتور دیزل قدرت /ساعت kw/r/min حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min
14t D4114ZG1B 90/1800 520/1400
16t . 18t D614ZG5B 115/1800 670/1300
18t .20t D6114ZG1B 140/2200 670/1540
D6114ZG6B 132/2000 695/1400
Shanghai Diesel Engine
    1. زداینده زمین زداینده زمین- جدول موتور دیزل...
    1. دیگرجرثقیل، کامیون پمپ سیمان، خراشنده، بیل هیدرولیکی، عملیات فیلد نفت ...