بیل لودر

 بیل لودر

بیل لودر

لودر بیل- جدول موتور دیزل

مدل ماشین نوع موتور دیزل قدرت /ساعت kw/r/min حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min
ZL30 D4114ZG4B 85/2200 450/1350~1450
ZL40 D6114ZG9B 125/2200 675/1540
ZL50 C6121ZG19b 158/2200 823/1400
C6121ZG19n 162/2200 843/1400
D6114ZGB 160/2200 850/1300~1500
D9-220 162/2200 850/1400~1500
ZL60 C6121ZG10p 174.5/2200 912/1400
G128ZG11 184/2200 950/1300~1400
ZL80 C6121ZLG01b 224/2200 1192/1400
Shanghai Diesel Engine