صفحه اول » محصولات
 • SC8D موتور دیزل محدوده قدرت : 160ps~220ps
  کاربرد : مجموعه تولید
  موتور دیزل سری 8D با همکاری شرکت Avl توسعه یافت و یکی از مهمترین قدرت برای مجموعه تولید ...
 • SC9D موتور دیزل محدوده قدرت : 245ps~340ps
  کاربرد : مجموعه تولید
  موتور دیزل سری 9D با همکاری شرکت Avl توسعه یافت و یکی از مهمترین قدرت برای مجموعه تولید
 • SC11C موتور دیزلمحدوده قدرت : 300ps~350ps
  موتور دیزل سری SC11C در مجموعه سری 3306 caterpillar به کار می رود و یکی از مهمترین قدرت برای مجموعه تولید
 • محرك من سلسلة H محدوده قدرت : 68ps~250ps
  کاربرد : مجموعه تولید
  موتور دیزل سری 9D با همکاری شرکت Avl توسعه یافت و یکی از مهمترین قدرت برای مجموعه تولید. دارای ویژگیهای کم مصرف انرژی و دوست محیط زسیت است وطبق طرح Saic's GPDP تولید می شود.