کاربرد موتور دیزل

SC9D سری موتور دیزل

اجزای اصلی این مدل بر اساس تکنولوژی SC9D موتور دیزل طراحی شده است.
این مدل دارای قدرت قوی و مزایای SC9D موتور دیزل است.
با اعتبار
صرفه جویی
محدوده قدرت : 245ps~340ps

مشخصات تکنیک
مدلSC9D280D2SC9D340D2
نوع موتورلینداخل, تزریق مستقیم, 4-ضربه, خننک با آب
نوع تنفس توربو شارژ و اینترکولر
1h قدرت (kW)204250
قطر تصف/قطر داخل (mm)114/144
نسبت فشرده سازی18:116.5:1
حجم زهکش (L)8.82
مصرف سوخت ویژه در شرایط دارای رتبه (g/kW.h)≤195
مصرف روغن لیز کننده(g/kW.h)≤0.30
نرخ ثابت (%)5(0~5%قابل تنظیم)
نوع فرمادارفرماندار مکانیکا/ فرمادار الکترونیک (اپشینال)
سرعت خلاص (rpm)≤700
سرعت معین شده (rpm)1500/1800
سرو صدا (dB)≤100
FSN ≤1.5
وزن خالص (kg)800
Shanghai Diesel Engine
    1. SC5D موتور دیزل این مدل بر اساس تکنولوژی SC8D موتور دیزل دارای قدرت قوی است.
      لرزش و سروصدا ...
    1. SC11C موتور دیزل SC11C سری موتور دیزل با تکنولوژی آمریکا ­3306 سری محصولات تولید شده ...